LETNÁ AKADÉMIA 2020 

Aj na tento rok sme si pre deti a mladých z centier a detských domovov pripravili letnú akadémiu, ktorej cieľom je poskytnúť opusteným deťom a mladým ľuďom počas letných prázdnin poskytnúť zmysluplne strávený čas. Pokúsime sa prehĺbiť ich vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri ich zlepšovaní študijných výsledkov, zvyšovaní ich vlastnej sebadôvery a lepšej orientácii v zložitých situáciách po ich odchode z Centier do bežného života spoločnosti.

VIAC INFO