AKO NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA SME ODKAZANÍ NA VAŠU POMOC. V PRÍDAE, ŽE NÁS CHCETE AKÝMKOĽVEK SPôSOBOM PODPORIŤ, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ CEZ NAŠU KONTAKTNÚ STRÁNKU.

KONTAKTUJTE NÁS

V MENE VŠETKÝCH DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ VÁM ĎAKUJEME.