KTO SME

Sme nezisková organizácia NÁDEJ DO ŽIVOTA. Venujeme sa práci s mládežou v detských domovoch, aj mimo nich. Našou prioritou je príprava detí na „reálny svet“ po tom, čo opustia brány centier a detských domovov. Organizujeme pre nich spoločenské podujatia, vzdelávacie aktivity, ale aj sedenia pod vedením psychológov a skúsených pedagogických pracovníkov. Staráme sa im tak o zábavu, ako aj o vzdelanie. 

Našim cieľom je maximálne podporiť začlenienie týchto detí do spoločnosti.

NAŠE AKTIVITY CHCEM POmôcť

 ZOZNÁMTE SA S NAMI 

Predstavujeme vám náš „dream team“

Tomáš Majerský
riaditeľ OZ

Dlhé roky posobím v sociálnej oblasti, preto som sa rozhodol pomáhať slabším.

peter martinák
zakladateľ

Celý život ho to ťahá k sociálnemu cíteniu u ľudí, pomáhať ľuďom a byť nápomocný.  Venuje sa osobnostnému rozvoju a rozvoju sociálnych zručností. Veľa rokov pracuje s deťmi z Detských domovov a zo sociálne slabých rodín. Dlhé roky pracoval v záchrannej službe a v treťom sektore. Rozhodol  sa založiť občianske združenie Nádej do života, lebo ho to naučilo v živote, že nádej je dôležitá v našom živote.

PaeDr. Igor Bzdúch
Pedagóg

Dlhé roky pôsobím v školstve a venujem sa mladým a dospelým po odchode z detských domovov na Slovensku.

PhDr. Jana Koláčková, PhD.
Špeciálna pedagogička, komunikácia cdar

V súčasnosti pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, na Pedagogickej fakulte ako odborný asistent/ vysokoškolský pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky. V OZ Nádej do života pôsobí ako programový manager a koordinátor rôznych aktivít, taktiež sa venuje organizovaniu akadémií pre deti a mladých ľudí z Centier pre rodiny a deti. 

Ing. Vlado Koláček
manažér

Otec na plný úväzok, bývalý obchodný a projektový manažér v rôznych sférach, ako napr. cestovný ruch a gastronómia. Pri dcére si neustále uvedomuje, ako veľmi je dôležité rodinné zázemie a rozhodol sa pomáhať tým, ktorí rodinu nemajú, pretože každý si zaslúži pozornosť. Predovšetkým nevinné deti, ktoré za svoj osud nemôžu a nemajú najmenšiu šancu ovplyvniť ho.

ron antónio goncalves
web design, social media, marketing

Mladý, cieľavedomý človek, ktorého od malička baví a napĺňa pomáhať druhým. Rony sa momentálne venuje web designu nášho webu a spravovaniu sociálnych sieti. V organizácii si chce splniť svoj sen, motivovať druhých a ukázať cestu životom.

Číslo účtu: Slovenská sporitelna

SK09 0900 0000 0051 5519 5888