Vianočná zbierka

  Pre deti z Centier a rodiny (bývalé detské domovy) organizujeme zimnú akadémiu v čase Vianoc. Pomôžme spoločne pomocou vianočnej zbierky dať týmto deťom to, čo k Vianociam patrí. Kontaktná adresa: Riazanská 56, 831 02 Bratislava - 0910 552 553 Dukelská 9, 900 27 Bernolákovo - 0904 575 158 Číslo účtu: SK09 0900 0000 0051...
Milí priatelia, chceme sa vám všetkým poďakovať, ktorý ste nás prišli podporiť na charitatívnu burzu Vianočný sen do Bernolákova. Charitatívna burza trvala dva dni a počas týchto dvoch dní sa vďaka vám vyzbieralo 1 389€. Celý výťažok poputuje deťom z Centier pre deti a rodiny a zo sociálne znevýhodneného...

Zimná akadémia 2019

Pre deti z Centier pre deti a rodiny organizujeme zimnú akadémiu 2019. Cieľom zimnej akadémie je poskytnúť opusteným deťom a mladým ľuďom počas zimných prázdnin a najkrajších dní v roku – Vianočné sviatky – potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri ich zlepšovaní študijných výsledkov, zvyšovaní ich vlastnej...