NAŠE POSLANIE 


Občianskehe združenie Nádej do života pomáha deťom a mladým ľuďom prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít prekonávať ich sociálne a emocionálne znevýhodnenie. Cieľom nášho občianskeho združenia je dať týmto deťom a mladým ľuďom nádej do života, dosiahnuť ich plnohodnotnú integráciu do spoločnosti a ich dôstojné postavenie v bežnom živote.

VIAC INFO O NÁS

 NAŠE AKTIVITY 

VZDELÁVANIE

Pod taktovkou skúsených psychológov sa snažíme dať deťom pevné základy do budúcnosti.

Viac info

SOCIALIZÁCIA

Pre deti organizujeme pravideľné akcie a Spoločenské aktivity

Viacinfo

ZRUČNOSTI

Deti učíme praktické zručnocti, ktoré sa im môžu hodiť na ceste životom.

Viac info

 TU VŠAK NAŠA POMOC NEKONČÍ 

Deťom pomáhame aj s výberom vzdelania a pracovného odvetvia, organizujeme brigády a mnoho iného.

 ĎAKUJEME 

NAŠIM SPONZOROM A PODPOROVATEĽOM. BEZ VÁS BY SME TO NEZVLÁDLI.

 Vašu pomoc a spolupatričnosť si veľmi ceníme


NÁDEJ DO ŽIVOTA

Keďže fungujeme ako občianske združenie, sme odkázaní na sponzorskú pomoc. V prípade, že nás chcete podporiť, kliknite na odkaz nižšie. ĎAKUJEME!

CHCEM POmôcť

 HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 


CHCETE SA K NÁM PRIPOJIŤ?

Vždy sa nám hodia dobrovoľníci s chuťou pomôcť. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.

 

KONTAKTUJTE NÁS

OZ Nádej do života

Riazanská 56, 831 02 Bratislava


IČO: 522 045 02


DIČ: 21 20 93 69 61

Web: www.oznadejdozivota.sk

Peter Martinák
Predseda
Mob: ++421 (0) 948 332 331
Mail: ozpetermartinak@gmail.com

Číslo účtu: Slovenská sporitelna

SK09 0900 0000 0051 5519 5888