Číslo účtu: Slovenská sporitelna SK09 0900 0000 0051 5519 5888