Aj takto sme sa snažili pomáhať v prvej vlne vďaka našim partnerom. Veľká vďaka.