Zimná akadémia 2019

Pre deti z Centier pre deti a rodiny organizujeme zimnú akadémiu 2019. Cieľom zimnej akadémie je poskytnúť opusteným deťom a mladým ľuďom počas zimných prázdnin a najkrajších dní v roku – Vianočné sviatky – potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri ich zlepšovaní študijných výsledkov, zvyšovaní ich vlastnej sebadôvere a lepšej orientácii v zložitých situáciách po ich odchode z Centier do bežného života spoločnosti. Prostredníctvom uplatňovania outdoorových tréningov a aktivít, chceme u detí a mladých ľudí rozvíjať a upevňovať ich seba-regulačné, vôľové a vytrvalostné vlastnosti. Cieľom týchto aktivít je zvýšiť schopnosť spolupráce pri riešení vzniknutých problémov a hľadaním konštruktívnych riešení. Budeme tiež rozvíjať spevácky, pohybový, športový a výtvarný talent. Tieto aktivity majú výchovno-liečebný a motivačný charakter a u detí mávajú veľký ohlas. Deti sú pre nás rodičov tým najcennejším, čo máme. Tí, ktorí máme možnosť pracovať, sa dokážeme o deti postarať.

Ráno svoje deti zobúdzame pohladením, milým slovom. Večer ukladáme deti do postele bozkom. Po príchode domov svoje deti objímame. Je krásne vidieť svoje dieťa radostné, šťastné a pokojné. No nie každé dieťa má pri sebe rodiča, ktorý ich objíme, pohladí, vypočuje, utrie slzy. Nie každé dieťa môže prísť za svojim rodičom a vyrozprávať, čo sa mu prihodilo, čo sa mu podarilo. Hovorím o deťoch z Centier pre deti a rodiny (detské domovy). Často krát trávia Vianoce s vychovávateľmi v CDR. My sme sa rozhodli týmto deťom usporiadať Zimnú akadémiu. 15 dní s viac ako 100 deťmi strávia naši dobrovoľníci OZ Nádej do života počas vianočných sviatkov. Aby boli Vianoce štedré a radostné, potrebujeme aj vašu pomoc. Ak máte túžbu spríjemniť týmto deťom Vianoce a zimné prázdniny, môžete v dňoch 25.11. a 26.11. darovať finančný dar na zbierkové číslo účtu, alebo počas adventných dní poskytovať dary na číslo účtu občianskeho združenia.