Letná akadémia pre deti a mladých

Cieľom letnej akadémie je poskytnúť opusteným deťom a mladým ľuďom počas letných prázdnin poskytnúť zmysluplne strávený čas. Pokúsime sa prehĺbiť ich vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri ich zlepšovaní študijných výsledkov, zvyšovaní ich vlastnej sebadôvery a lepšej orientácii v zložitých situáciách po ich odchode z Centier do bežného života spoločnosti. Prostredníctvom uplatňovania outdoorových tréningov […]

Vianočná zbierka

  Pre deti z Centier a rodiny (bývalé detské domovy) organizujeme zimnú akadémiu v čase Vianoc. Pomôžme spoločne pomocou vianočnej zbierky dať týmto deťom to, čo k Vianociam patrí. Kontaktná adresa: Riazanská 56, 831 02 Bratislava – 0910 552 553 Dukelská 9, 900 27 Bernolákovo – 0904 575 158 Číslo účtu: SK09 0900 0000 0051 […]

Vianočný sen 2019 – Ďakujeme

  Milí priatelia, chceme sa vám všetkým poďakovať, ktorý ste nás prišli podporiť na charitatívnu burzu Vianočný sen do Bernolákova. Charitatívna burza trvala dva dni a počas týchto dvoch dní sa vďaka vám vyzbieralo 1 389€. Celý výťažok poputuje deťom z Centier pre deti a rodiny a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďakujeme všetkým našim priateľom, […]

Súťaž vo varení guláša

Milí priatelia, všetkým ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme nášmu kuchárskemu tímu a priateľom, ktorý prišli z Trenčína, ktorý nás podporili na 10. Zabíjačkových slávnostiach a súťaži vo varení guláša, ktoré sa konali 19. Októbra v areáli Hoteli Kormorán. Počas dňa sa vyzbierala suma 341,42€, ktorá poputuje deťom z Centier pre deti a rodiny a deťom zo […]