Author Archives: rudolfpapsik

Letná akadémia pre deti a mladých

Cieľom letnej akadémie je poskytnúť opusteným deťom a mladým ľuďom počas letných prázdnin poskytnúť zmysluplne strávený čas. Pokúsime sa prehĺbiť ich vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri ich zlepšovaní študijných výsledkov, zvyšovaní ich vlastnej sebadôvery a lepšej orientácii v zložitých situáciách po ich odchode z Centier do bežného života spoločnosti. Prostredníctvom uplatňovania outdoorových tréningov […]