Pre deti z Centier a rodiny (bývalé detské domovy) organizujeme zimnú akadémiu v čase Vianoc. Pomôžme spoločne pomocou vianočnej zbierky dať týmto deťom to, čo k Vianociam patrí.

Kontaktná adresa:
Riazanská 56, 831 02 Bratislava – 0910 552 553
Dukelská 9, 900 27 Bernolákovo – 0904 575 158

Číslo účtu:
SK09 0900 0000 0051 5519 5888

ĎAKUJEME.
A nezabudnite zdielať príspevok.
Tím – Nádej do života.
#nadejdozivota #vianocnazbierka #pomozdetomajty #cdar #detizdetskychdomovov #pomahamdetom #zimnaakademia