Vianočná zbierka

 

Pre deti z Centier a rodiny (bývalé detské domovy) organizujeme zimnú akadémiu v čase Vianoc. Pomôžme spoločne pomocou vianočnej zbierky dať týmto deťom to, čo k Vianociam patrí. Kontaktná adresa: Riazanská 56, 831 02 Bratislava – 0910 552 553 Dukelská 9, 900 27 Bernolákovo – 0904 575 158 Číslo účtu: SK09 0900 0000 0051 5519 5888 ĎAKUJEME. A nezabudnite zdielať príspevok. Tím – Nádej do života. #nadejdozivota #vianocnazbierka #pomozdetomajty #cdar #detizdetskychdomovov #pomahamdetom #zimnaakademia