VIANOCE DEŤOM

Milí priatelia, tak ako každý rok aj tento rok pripravujeme čaro Vianoc pre deti z detských domovov a sociálne slabšie rodiny, ktoré nemali to šťastie. Preto si Vás dovoľujeme poprosiť o pomoc. Zbierka je určená pre sociálne znevýhodnené rodiny, náhradné rodiny a Centrá pre deti a rodiny. Budeme radi, ak nás podporíte aj tento rok formou, akú si zvolíte Vy: nákup sladkostí, gastrolístky alebo finančná hotovosť

Číslo účtu :

SLOVENSKÁ SPORITELNA

SK09 0900 0000 0051 5519 5888

Naše projekty